tirsdag 24. februar 2009

Jeg og Frp-muslimen

Oslo-politikeren og norsk-pakistaneren Danny G. Chaudhry har meldt overgang fra Senterpartiet til Fremskrittspartiet, cf. Dagbladet, Frp-muslim vil ha moské-stopp. Vi hadde litt kontakt under valgkampen i 2003, da Miljøpartiet de Grønne stilte fellesliste med Senterpartiet i Oslo, og Danny var listas innvandrer-kandidat, mens jeg var valgkampsekretær for De grønne.

Hva skal man si? Overrasket er jeg i hvert fall ikke. Fra dengang husker jeg ham som en løs kanon på dekk. Jeg var overrasket over at ledelsen fra SPs side - som inkluderte tidligere statssekretær i dagens regjering Steinulf Tungesvik og dagens statssekretær Erik Lahnstein - begge Samferdselsdepartementet - ga ham så mye politisk spillerom som de gjorde. De tillot ham bl.a. å dobbeltkommunisere, med ett budskap til norsk-pakistanske velgere og et annet til andre velgere.

Steinulf Tungesvik er nå SPs toppkandidat i Hordaland. På Felleslista fra 2003 sto Danny Ghazanfar Iqbal, som han da kalte seg, kun på en 15. plass, men endte likevel opp som den fremste stemmesankeren, etter en i norsk sammenheng ukonvensjonell og pågående valgkamp. På bunnen av lista sto Jan Eggum, Jon Eikemo og Arne Næss, som sympatiserte med henholdsvis MDG/SP/MDG.

Ingen kommentarer: