mandag 16. februar 2009

Kirken vil ha moratorium mot oljeleting

Den norske kirke, Kirkens Nødhjelp og Norges kristne råd går nå inn for et 5 års moratorium mot oljeleting.
I disse fem årene ønsker de seg en prinsipiell debatt om olje- og gassvirksomhetens plass i norsk næringspolitikk i lys av klimakrisen.
Mer her.

Jmf. mitt forslag fra sist sommer om å innføre et 20 års moratorium mot oljeleting i norske farvann.

Dette er årets viktigste valgkampsak!

Ingen kommentarer: