onsdag 24. juni 2009

Bryt tabuet: La klimaforskere diskutere velstandsnivået!

Forskning.no hadde lørdag en sak kalt "Kina slår i bordet med norsk forskning" . I saken uttaler forsker ved NTNU Edgar Hertwich, som sammen med Cicero-forskeren Glen Peters har utarbeidet rapporten ”Carbon Footprint of Nations: A Global Trade-Linked Analysis”, at han ønsker å bryte tabuet om å diskutere velstandsnivå. Jeg forstår Hertwich slik at ønsket velstandsnivå og -mål er tabu innen norsk og internasjonal klimaforskning og -debatt.

I rapporten tar Hertwich og Peters høyde ikke bare for utslipp knyttet til produksjon for egen befolkning, men også knyttet til eksport og import (en slik regnemåte kommer Kina bedre ut av, siden de har et stort eksportoverskudd til mange land - det er derfor ikke overraskende at de er tjent med å vise til slike beregninger).
Et av funnene som har overrasket Hertwich og Peters mest, er det nærmest lineære samsvaret mellom rikdom og CO2-utslipp.

- Vi hadde kanskje sett for oss en liknende tendens som for svoveldioksyd, der utslippene er størst i en tung utviklingsfase, men avtar etter hvert som økonomien tillater rensing. Slik er det ikke med CO2. Utslippene øker med økt rikdom, nesten uavhengig av kategori. Det må få konsekvenser.

- Sier du ganske enkelt at velstanden må ned hvis vi skal få ned klimagassutslippene?

- Jeg ønsker i det minste at vi må kunne begynne å snakke om velstand. Hittil har det vært tabu, til og med innen forskning. Kanskje må vi lete etter alternative velstandsmål. Utviklingen vi er inne i nå, er ikke bærekraftig. Det er jeg helt overbevist om.

Rapportforfatternes observasjoner på dette punktet bryter med samtidens ortodoksi, som går ut på at land naturlig vil ta seg av klimautslipp så fort de blir rike nok, og kommer i besittelse av avansert nok teknologi.

Utopisk Realisme ønsker debatten velkommen!

2 kommentarer:

Montag sa...

Fullstendig enig. Ut fra mine egne erfaringer fra NTNU ("teknologiens høyborg"), som Hertwich kommer fra, vil jeg si det generelt er liten aksept for vekskritiske meninger. Man skal da være ivrig teknologioptimist! Å være noe annet er bakstreversk. Heldigvis finnes unntakene, og kanskje er erkjennelsen av at teknologi alene ikke kan redde oss iferd med å synke inn. Det gleder meg at studier som denne for medieoppmerksomhet. Forbruk må inn i klimadebatten.

I lys av den globaliserte økonomien, og fordi en i denne studien regnskapsfører utslipp på basis av forbruk, synes jeg egentlig ikke det lineære samsvaret mellom rikdom og CO2 er overraskende. Hypotesen om at land naturlig vil ta seg av klimautslipp så fort de blir rike nok er vel også tilbakevist i et "produksjonsperspektiv" (?). Historien viser jo at gevinstene ved effektivisering i stor grad spises opp av økonomisk vekst. Og det at CO2-utslipp er et globalt problem og er grunnleggende knyttet til måten vi organiserer samfunnet på, gjør at en ikke kan forvente en lignende utvikling for CO2 som for SO2, søppel i gatene, etc.

Hm. Jeg skal stoppe å skrive nå. Jeg har lest flere av innleggene dine med interesse, selv om jeg ikke har kommentert dem. Synes du har mye spennende på gang.

Montag (tidligere innehaver av Den grønne lunge på VG blogg).

Morten Tønnessen sa...

Takk for respons! - Argumentet en gjerne hører er at Co2-utslipp målt i forhold til BNP tenderer til å gå ned etter at man har nådd et visst velstandsnivå. Men den globale tendensen i de fleste (om ikke alle) rike land er jo likevel at de totale CO2-utslippene fortsetter å øke - fordi gevinstene ved "bedre karbon-effektivitet" MER ENN spises opp av økonomisk vekst. Og nå skal altså volumet til den globale økonomien mangedobles det kommende århundret, samtidig som klimagassutslipp skal minimeres. - Det er en artig idè (ikke minst når man tar fossil-lobbyen i betraktning, som argumenterer som best de kan for status quo (+CCS).