torsdag 11. juni 2009

NTB på kollisjonskurs med astronomi


Basert på en NTB-melding rapporterer VG at 'Jorda kan gå under i planetkollisjon'. Oppslaget viser til Nature-artikkelen 'Existence of collisional trajectories of Mercury, Mars and venus with the Earth'. Det er planeten Mars som stilles på tiltalebenken.

Den gode nyheten er at en slik planetkollisjon er usannsynlig. Og skulle scenariet likevel slå til, vil det uansett drøye 3,5 milliarder år før det skjer.

Det er faktisk 99 prosent sannsynlighet for at planetene vil fortsette i sine baner helt til sola eksploderer om fem milliarder år.

Interessant! Hvorfor ikke da heller vinkle det slik: "Jorda vil nesten helt sikkert ikke gå under i planetkollisjon" . - Et kroneksempel på tabloid vinkling.

Siste setning er forøvrig tull og tøys. Sola kommer ikke til å eksplodere - det er den ikke tung nok til. Den kommer til å ese ut som en rød kjempe og deretter sammentrekkes til en hvit dverg.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Mange av dere nordmenn klarer ikke a diskutere problemet uten a sjikanere artiklene og andre mennesker.
Galskapet og primitivismen deres laerer innvandrere som oensker seg a tilpasse seg til den deres usivliserte norske kulturen.

Ximinez sa...

Anonym: WTF?

Morten Tønnessen sa...

Mitt poeng her er aa korrigere vitenskapelige utsagn som ikke er bygd paa en vitenskapelig forstaaelse av virkeligheten. Galskap og primitivisme? OK.

Anonym sa...

Hvis NTB/VG fant sine 794 km den artikkelen du linker til, må det ha vært i den fulle teksten; jeg ser de verken som kilometer eller miles i det fritt tilgjengelige abstractet.

Jeg er igrunnen imponert over at planetene vil holde samme helt til nær-berøring! 794 km er omtrent som fra Oslo til Mosjøen - ikke særlig stor avstand.

Eller kanskje det forsvant en faktor på en million eller noe sånt på veien. Pytt pytt - dette er tabloidpressen! Da betyr ikke en faktor på en million noe som helst! Det er ikke mange VG-lesere som merker slike ubetydelige feil, uansett.

Anonym sa...

Det er ingen panikk jeg slutter a blande meg i ....for dere nordmenn.
Jeg har skikkelig nok.
Hva gjelder parapsykologi dere skal klare dere uten den.

Morten Tönnessen sa...

Parapsykologi er greit nok det ... det gjelder bare aa skille astronomi fra astrologi, for aa si det saann.

Anonym sa...

Jeg ikke blander astronomi med astrologi fordi jeg snakker om parapsykologi som har ingen eller kan si en minimal forbindelse med astrologi.

Problemet deres er a forholde seg til realiteten som er oppfattet bare av forstanden men hva parapsykologi tydelig avlyser for a legge vekt pa oversanselige evner som kan brukes for sakene og virksomheten som krever forutsibarhet og ny kreativ tenkning.

Den norske kulturen kan ikke forandres den skal fa en intelletuell oppfatning og forstaaelse for den typen av fenomener derfor for a unngaa misforstaaelser og ubehageligheter bedre er a slutte a vise sine parapsykologiske og andre interesser offentlig og ikke diskutere for a unngaa sjikaner og en annen slags krenking.

Adjoe.

Morten Tønnessen sa...

Jeg er klar over at parapsykologi ikke har noe med astrologi å gjøre. Poenget mitt var at man må skille mellom vitenskap og det som ikke er vitenskap. Når det er sagt, så tilhører ikke jeg dem som mener at bare vitenskapelig kunnskap er verdifull kunnskap - eller at bare vitenskapelige metoder er verdifulle rasjonelle metoder. Men I DEN GRAD vi snakker vitenskap bør vi tilfredsstille vitenskapelige kriterier! Jeg mener altså ikke at ALT bør være vitenskapelig (jeg er faktisk snarere høyt skeptisk f.eks. til alliansen mellom vitenskap og kommerst liv, hvorigjennom alt vitenskapeliggjøres og kommersialiseres).