tirsdag 15. september 2009

Valgresultatene - tett opptil Utopisk Realismes prognose

En par dagers tid før valget noterte jeg meg, som jeg har for vane, mine gjetninger for hvor stor oppslutning de ulike partiene ville få. Og damn, I'm good! 9 av 10 gjetninger hadde jeg mindre enn 1 prosent feilmargin på. De ulike valgdagsmålingene traff dårligere.

Nedenfor følger først gjetningene mine og så avviket fra det faktiske resultatet (målt opp mot siste landsoversikt), fulgt til slutt av den faktiske oppslutningen i prosent. + betyr her at jeg overvurderte oppslutningen, - at jeg undervurderte den.

Jeg regnet med at Venstre ville ende rundt sperregrensen, at AP og H ville gå frem, SV tilbake og Frp gjøre det omtrent på linje med sist valg.

Til tross for små avvik i forhold til det faktiske resultatet, var det TO tydelige tendenser: Sentrumspartiene samt SV (heretter i norsk sammenheng kalt "småpartiene") gjorde det enda litt dårligere enn jeg ventet. De tre store gjorde det alle litt bedre enn jeg ventet.

Ap 34,0 (-1,4) 35,4
Frp 22,0 (-0,9) 22,9
H 17,0 (-0,2) 17,2
Sp 6,7 (+0,5) 6,2
SV 6,5 (+0,4) 6,1
KrF 6,2 (+0,6) 5,6
V 4,0 (+0,1) 3,9
Rødt 1,8 (+0,5) 1,3
MDG 0,5 (+0,2) 0,3
Andre 1,3 (+0,3) 1,0

Også på de ulike regjeringsalternativene traff jeg bra.

H+Frp 39,0 (-1,1) 40,1
H+V+KrF 27,2 (+0,5) 26,7
AP+Sp+SV 47,2 (-0,5) 47,7
Ap+Sp+SV+Rødt (støtteparti) 49,0 (-) 49,0

Se ellers:
- Småpartiene blir ikke spist opp i regjeringen (VG)
Slik var hans politiske liv - om Sponheim (VG)
- o,2 % mer til Venstre, så hadde vi hatt borgerlig flertall (Dagbladet)
Så mye feil tok valgdagsmålingene (Dagbladet)

Ingen kommentarer: