mandag 14. september 2009

Utopisk Realismes råd ved valget 2009

Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet ved dette valget som utgjør et alternativ til den rådende sosio-økonomiske modellen i positiv forstand (selv Rødt har jo blitt sosialdemokrater nå - og dermed spenner sosialdemokratiet fra Rødt til (i mange saker) Frp).

Bare De Grønne tar til orde for å fase ut olje- og gassproduksjonen, og forlate modellen bygd på evig og avhengighetsskapende økonomisk vekst (som bl.a. fører til at "fattigdommen", målt i relative (dvs. sosiale) termer, vanskelig kan overvinnes, selv på norsk jord).

Stemmer du ikke på Miljøpartiet De Grønne, kan du like godt la være å stemme - enhver annen stemme er i det store og hele en stemme for den rådende (ikke fremtidsrettede) samfunnsmodellen.

Ingen kommentarer: