onsdag 27. januar 2010

Svinehysteri

Så har vi nådd frem til siste etappe i hysteriet rundt svineinfluensaen: Avisene har begynt å skrive om "skandelen" (som de selv var med på å gjøre til en skandale, gjennom å gjøre svineinfluensa"pandemien" til en av fjorårets aller mest omtalte saker). Heri inngår søkelys på bindinger mellom WHO næringsinteresser i den farmasøytiske industrien. Syndebukker skal nå plukkes ut... (men mediene burde vel først og fremst ha gått i seg selv?).
/
Siste nytt er at KrF vil ha en uavhengig granskning (evaluering) av Norges håndtering av saken (omtalt bl.a. i Dagbladet, Dagsavisen og av NTB). Forsåvidt en god idé, men igjen - var ikke KrF med på lasset like mye som alle andre norske partier?
/
En nærmere granskning av vår psyke - vår massementalitet ved starten av det tredje millennium - er uansett på sin plass. Av de mest treffende betegnelser jeg har hørt om tiåret vi akkurat forlot, er "Fryktens tiår".

Ingen kommentarer: