fredag 20. august 2010

BNP: Kina og India allerede svære


The Economist publiserte nylig figuren over som sin Daily Chart. Den viser hvor stor andel av verdensøkonomien (målt i kjøpekraftsjustert BNP) Kina og India har stått for de siste 2000 årene. Som vi ser er forholdene i ferd med å normaliseres, fra deres perspektiv.
/
Det er ellers verdt å merke seg hvor høyt både Kinas og Indias nåværende BNP vektes her (i og med justeringen av kjøpekraft). I de fleste oversikter vises BNP-tall basert på vekslingskurser - da kommer begge langt dårligere ut. Målt tatt i betraktning hvilke priser det er i Kina og India, ser vi at Kina idag har nesten like stort BNP som USA, og at India alt har verdens tredje største BNP. The Economist meldte noen dager senere at Kinas BNP nå har passert Japans - men da var tallene altså ikke kjøpekraftjusterte (på DENNE figuren har Japan falt ned til nr. 4, etter India). Se Contest of the century (Kina vs. India).

Ingen kommentarer: