mandag 20. desember 2010

Brasil, O Globo om Lula

I Rio de Janeiro, Brasil, er media naturlig nok opptatt av overgangen fra Lula til Dilma (Rouseff), som overtar som president ved nyttaar. Den toneangivende, konservative avisa O Globo hadde igaar et helt bilag med Era Lula som tema, og utrolig kritisk vinkling (ikke et ord om at Brasil i skrivende stund har den laveste arbeidsledigheten som er registrert noensinne, eller at det var under Lula at Brasil gikk fra aa vaere i gjeld til IMF til aa ha penger utestaaende i IMF - det siste har Lula selv trukket fram som noe han gjerne vil folk skal huske ham for).

Lulas ´approval rating´ ligger her og naa et sted mellom 83 og 87 prosent.

Ingen kommentarer: