torsdag 23. desember 2010

Rovdyrforliket innledes - uten løsning i sikte

Erik Solheim sendte 17. desember et brev om rovdyrforliket med invitasjon til partiene paa Stortinget om samtaler paa et moete 31. januar. Brevet finner du her.
/
Se ogsaa pressemelding fra Miljoeverndepartementet datert 20. desember.
/
Brevet og pressemeldingen inneholder enkelte signaler om aapenhet for innstramming i rovdyrpolitikken, samtidig som det fastholdes at Norge skal ha et todelt maal: Levedyktige rovdyrbestander i traad med internasjonale forpliktelser og beitenaering med bruk av utmarksressurser. Uheldigvis er det slik at de nye tiltakene som vurderes i liten grad ser ut til aa kunne loese den floken norsk rovdyrpolitikk har blitt. En mer fundamental debatt maa til!
/
Se ellers Nationens oppslag:

Ingen kommentarer: