torsdag 5. april 2012

Minding Animals lanserer portal for studier av forholdet mellom mennesker og dyr

Minding Animals Norge, som jeg leder, har nettopp lansert en nordisk nettportal for studier av forholdet mellom mennesker og dyr (Human-Animal Studies på engelsk). Det er vår webmaster Rune Ellefsen som er hovedansvarlig for portalen.

Her finner du de følgende kategoriene:
* Forskernettverk og epostlister
* Utdanning og kurs relatert til menneske-dyr studier
* Tidsskrifter og blader om dyr
* Miljø- og dyrevernorganisasjoner
* Organisasjoner, etater o.a. som jobber med/for dyr
* Bedrifter og nettverk med kompetanse innen menneske-dyr studier
* Litteratur, tidsskrifter og blogger relatert til menneske-dyr studier
* Personer med kompetanse innen menneske-dyr studier

Ingen kommentarer: