onsdag 4. april 2012

Valg til UiS-styret: Valgprogram for Morten Tønnessen


Jeg stiller til valg som styremedlem for Universitetet i Stavanger, som representant for midlertidig ansatte. Presentasjonen av Zafer Øzgen, den andre kandidaten, og meg ble publisert på UiS sine valgsider 28. mars, her finner du hele tekstene (på norsk). Teksten min er også gjengitt nedenfor, inkludert noen lenker som ble utelatt på UiS sine sider. Engelsk versjon av presentasjonsteksten inkludert valgprogram er postet i min akademiske blogg, Utopian Realism. Valget finner sted elektronisk 12.-18. april.


***

Morten Tønnessen (f. 1976) er førsteamanuensis ved Institutt for helsefag. Han forsvarte sin doktorgrad i semiotikk/filosofi – med et case study om norsk ulveforvaltning – i desember 2011 ved Universitetet i Tartu (Estland). Tønnessen har organisasjonserfaring (han er for tiden sekretær i Nordic Association for Semiotic Studies (http://nordicsemiotics.org/) og leder av Minding Animals Norge (http://mindinganimals.no/)), og er tverrfaglig orientert. I egenskap av å være en filosof/semiotiker som i en ti års tid har studert biologiske/økologiske fenomener har han tilknytning til humanistiske fag, samfunnsvitenskap og naturvitenskap, og har således en bred faglig kontaktflate.


Morten Tønnessen ønsker å arbeide for
  • Økt internasjonalisering (inkludert økt forskermobilitet)
  • Høyere ambisjoner for forskning (med hensyn til både vitenskapelige publikasjoner og deltakelse på internasjonale konferanser)
  • Gode kår for tverrfaglig forskning og undervisning
  • Et grønt universitet


Ingen kommentarer: