søndag 13. august 2017

Debattinnlegg: Inkludering eller ekskludering av nynazister?

Dette innlegget hadde jeg på trykk i Fædrelandsvennen 5. august.
Inkludering eller ekskludering av nynazister?
Stormberg-sjef Steinar J. Olsen holder ifølge Fædrelandsvennens oppslag «Vil ansette nynazister» av deltidsstillinger for noen av nynazistene som demonstrerte i Kristiansand 29. juli.
Dette er et veldig konstruktivt tiltak. Ekskludering og utstøting av nynazister og andre høyreekstreme bidrar bare til fortsatt gruppetenkning. Jeg setter stor pris på inkluderende arbeidsplasser, som Stormberg er et godt eksempel på.
SVs Mali Steiro Tronsmoen mener ifølge samme nyhetssak at det blir feil "å premiere de som demonstrerte for å nazifisere Sørlandet med jobb". Men dette handler ikke om å premiere noen med jobb. Ingen i Norge skal støtes ut av arbeidslivet, om de er arbeidsføre og villige til å utføre en jobb. Den beste strategien for å bekjempe høyreekstremisme, går ut på å leve ut våre mest høyverdige, liberale, demokratiske verdier. Stormbergs initiativ er et godt eksempel på dette.

Morten Tønnessen
2. stortingskandidat for Vest-Agder MDG

Ingen kommentarer: