søndag 13. august 2017

Debattinnlegg: "Rekordmange sau tatt av ulv?"

Dette innlegget hadde jeg på trykk i Fædrelandsvennen 8. august.

Rekordmange sau tatt av ulv?
«I år drepes rekordmange sauer av ulver, men ikke i Vest-Agder», melder Fædrelandsvennen 4. august. Hvor har avisen det fra at rekordmange sauer har blitt tatt av ulv i år? Ingressen er av samme slaget: «Så langt i år har ulver tatt ekstremt mye lam og sau i Norge».
For Hadeland i Oppland kan karakteristikkene stemme godt. Men ikke for Norge sett under ett. Som Fædrelandsvennen skriver, er det så langt i år kun registrert ett tilfelle i Vest-Agder av sau eller lam skadd av rovdyr. Også i en rekke andre fylker er årets tap små. Hvorfor da betegne situasjonen slik Fædrelandsvennen gjør – at det tas «ekstremt mye lam og sau» i Norge av ulv, i år?
I 2016 ble det dokumentert at ulv tok 367 sau. Denne beitesesongen nærmer vi oss et lignende tall. Det er da verd å merke seg at 2016-tallet var det laveste siden 2011. Faktisk har antall sau erstattet som tatt av rovvilt gått jevnt og trutt nedover de siste ti årene. Fra 2005 til 2015 gikk antall erstattede sau ned med 42%. Og bare for en uke siden kunne Miljødirektoratet melde at det er en nedgang fra i fjor til i år, i antall sau dokumentert tatt av rovvilt.
Fædrelandsvennens oppslag har med andre ord ikke rot i fakta. Det er uheldig at avisen bidrar til å reprodusere stereotypier om ulv som tar sau. En mer faktabasert tilnærming hadde vært å foretrekke – ikke minst i et valgår.

Morten Tønnessen
Førsteamanuensis (UiS) og stortingskandidat for Vest-Agder MDG

Ingen kommentarer: