torsdag 30. april 2009

Til minne om Arne Næss

Jeg har bidratt med en kort tekst, kalt "An Ageing giant", til mai-nummeret av nyhetsbrevet til ISEE (International Society for Environmental Ethics) - ISEE Newsletter - som kommer til å inneholde en egen seksjon til minne om Arne Næss, hvor ulike forskere og aktivister vil berette om hvordan de har samvirket med eller blitt inspirert av Næss.

Ingen kommentarer: