torsdag 11. februar 2010

REC and Rewind

Solskinnsselskapet REC, som for kort tid siden var den norske kapitalismens grønne håp (og faktisk ble verd så mye som en tredel eller så av oljegiganten Statoil), melder om milliardtap på tampen av 2009 (se også DN). Årsaken er fallende priser på wafere (som ikke minst er resultat av at tilbudssiden globalt viser en imponerende voldsom vekst). På norsk hold tolkes utviklingen som illevarslende eller skuffende - kanskje ikke så rart, siden børsverdier på langt over 100 milliarder kroner har fordunstet.
/
For meg fungerer dette som en påminnelse om hvor børsorienterte vi har blitt. Billigere solenergi, burde ikke det være gode nyheter, i klimasammenheng? Hvorfor har vi utelukkende et produsent-perspektiv på utviklingen?

Ingen kommentarer: