fredag 5. februar 2010

Vitsen Svalbard

Klimautslippene som skriver seg fra vår kolonisering av Svalbard står for 1 prosent av Norges samlede utslipp, melder KLIF (gamle SFT).
/
Med rundt 1.000 "fastboende" nordmenn er det godt gjort.
/
"Klimasatsningen Svalbard" er en vits (kom ikke til meg og snakk om spader).
Klimarelaterte utslipp fra Svalbard har økt kraftig siden 2000. Det sto for rundt 1 prosent av Norges utslipp i 2007. Nye beregninger viser at de største utslippene av klimagasser på Svalbard kommer fra kullbasert energiproduksjon og skipstransport, spesielt cruisetrafikken.
Hva nå, da?
/

Ingen kommentarer: