lørdag 29. mai 2010

Apple større enn Microsoft

Grafen over, som er hentet fra The Economist, viser hvordan Apple nå har gått forbi Microsoft som det IT-selskapet i verden med høyest markedsverdi (børsverdi). Søylene viser utviklingen i profitt ("net income" - for 2010 kun 1. kvartal), grafene utviklingen i markedsverdi. 2010 kan bli det første året av betydning da Apples inntjening overgår Microsofts. Apples markedsverdi er likevel ikke imponerende om vi tar i betraktning at Microsoft under IT-boblen var verdsatt til omlag 600 milliarder dollar.
/
Mens markedsverdien til både Apple og Google nå er rundt 220 milliarder dollar, er markedsverdien til Google ifølge Computer Weekly fattigslige 116 milliarder USD (mindre enn både IBM og Cisco).

Ingen kommentarer: