lørdag 15. mai 2010

Britiske valgresultater gjennom tidene

På figuren over vises oppslutning i andel av stemmene 1832-2010 i Storbritannia (årstall er dessverre ikke med - full figur her). Blått står for de konservative, gult for de liberale el.l. (idag LibDem), rødt for Labour, grått for andre.
/
Som vi ser kivet de liberale med de konservative under mesteparten av kolonitiden, men ble så utkonkurrert av Labour - mens de konservatives stemmeandel holdt seg forbausende stabil. I dag ser vi at de liberale er tilbake igjen i en mellomposisjon, mens Labour har gjort et av sine dårligste valg siden andre verdenskrig. De konservative har på sin side IKKE gjort et historisk godt valg (til tross for at de igjen er størst).

Kilde (t.o.m. 2005):

Table 2.01 "Summary Results of General Elections 1832–2005 (UK)", British electoral facts, 1832–2006, by Colin Rallings and Michael Thrasher, 7th edition, 2007, ISBN 978-0-7546-2712-8, p. 59.

Ingen kommentarer: