lørdag 1. mai 2010

Det nye Europa-kartet


Det er ikke bare Tiger Woods som kollapser - det samme gjør Europa-kartet. Ifølge det anerkjente nyhetsmagasinet (ikke kall det tidsskriftet) The Economist er Europa-kartet overmodent for å bli tegnet om på (og det skyldes ikke Ludvigsens bortgang - selv om Europa vitterlig har blitt et annet, etter det. Nei: Det sies å være...). Av politiske grunner.

The Economist er kan hende inspirert av vår historiske overenskomst med russerne om delelinjen. Norge har som kjent i dag et havområde under vår kontroll som er 7 ganger større enn Norges landareal. I mellomtiden melder VG at Erna er dobbelt så stor som Siv. Det er ingen grunn til å være ufin, VG!

Som dere ser har de baltiske landene fått en ny plassering litt lenger bort fra Russland, og litt nærmere USA. Det passer dem nok godt. Siden tradisjonelle Labour-aviser nå vender Brown ryggen, har vel han nok å ta grep med på hjemmebane - så det går ham kanskje hus forbi at Storbritannia nå har blitt relokert til sine sør-europeiske, likeså gjeldstyngede naboer.
/
Også i Skandinavias nærområde er det endringer. The Economist begrunner Hviterusslands erstatning av Baltikum med at de jo kunne hatt godt av litt nordisk innflytelse. Og så har Sveits sneket seg inn mellom Norge og Sverige. Det gjør jo forvekslinger mellom Sveits og Sverige mindre problematiske, angir The Economist, som ellers bemerker at "Norway would be glad to have another non-EU country next door".

Ingen kommentarer: