torsdag 13. mai 2010

Estland og euroen

Estland har kommet et steg nærmere EU-godkjennelse av å innføre euro fra 1. januar 2011. Som The Economist bemerker, har Estland fra et tradisjonelt vestlig synspunkt vært beste gutt i klassen:
- EU-medlemskap fra 2004
- NATO-medlemskap fra 2004
- OECD-medlemskap nettopp godkjent

Full integrering, skulle man tro (men se mine tidligere poster om Estlands strev med liberale verdier, ikke minst i forhold til etnisk mangfold).
/
Litt ironisk er det kanskje at euroen skal inn på akkurat det tidspunktet da mange spekulerer i om den virkelig har noen fremtid (skjønt det har den nok).
/
Og dermed blir det altså slutt på Eesti kroon. For min egen del har de siste månedenes eurofall (kroon'en er ensidig knyttet til euroen, slik at EEK-kursen følger euro-kursen) betydd at husleia i Tartu har gått ned ca. fra 1350 til 1260 kr, samtidig som det månedlige statsstipendet som doktorgradsstudent har gått ned fra 3250 kr til 3020 kr.

Ingen kommentarer: