tirsdag 8. februar 2011

Nettside for Minding Animals Oslo-seminar

Oslo-seminaret til Minding Animals, 14.-15. oktober (jf. tidligere post om seminarets rundebordskonferanse om ulv), har fått en norskspråklig underside.

Seminaret holdes i all hovedsak på engelsk, bl.a. siden det vil ha internasjonale gjester.

Utdrag:
Minding Animals sitt Oslo-seminar

Velkommen til bloggen for Oslo-seminaret til Minding Animals!

Seminaret arrangeres 14. og 15. oktober 2011, ved Universitetet i Oslo, Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Seminarets overordnede tema er “Felles verdener” i forholdet menneske-dyr, med fokus på hvordan mennesker og dyr sam-konstruerer sine livsverdener, i interaksjon med andre vesener. Seminarets undertemaer er de delte verdenene til mennesker og hester, og de delte verdenene til mennesker og ulver. Denne tematikken omhandler med andre ord dels likheter mellom våre menneskelige livsverdener og livsverdenene til hester og ulver, og dels hvordan menneskets gjøren og laden på samfunnsplan er med på å forme livet til disse dyrene – samt hvordan de i sin tur er med på å forme oss.

Seminaret kommer til å ha internasjonale gjester (bl.a. fra Australia og Sverige), og vil derfor i hovedsak holdes på engelsk. Programmet, som vil spenne over halvannen dag, vil inneholde bl.a.:

  1. foredrag i plenum
  2. en rundebordskonferanse om de delte verdenene til mennesker og hester
  3. en rundebordskonferanse om de delte verdenene til mennesker og ulver
  4. en posisjonspapir-workshop om forholdet mellom aktivisme og akademia

Sted: Domus Nova, St. Olavs plass 5 (7. etasje), Oslo.

Om arrangørene
Seminaret organiseres av Minding Animals International i samarbeid med Nordic Animal Studies Network.

Tilsluttede institusjoner: Equine Research Network (EqRN) og Institutt for semiotikk ved the Universitetet i Tartu gjennom ESF-stipend 7790 “Dynamical Zoosemiotics and Animal Representations“.

Jeg sitter i organisasjonskomiteen sammen med Rhys Evans og Rune Ellefsen.

Ingen kommentarer: