torsdag 14. april 2011

"I, wolf: The ecology of existence" publisert


Antologien Environment, Embodiment and Gender har nå blitt publisert av Bergens-forlaget-Hermes Text. Referanse for mitt kapittel:

Tønnessen, Morten 2011. I, Wolf: The Ecology of Existence. S. 315-333 i Johannes Servan og Ane Faugstad Aarø (red.): Environment, Embodiment and Gender, Bergen: Hermes Text.
Og slik presenterer forlaget boka:

Environment, Embodiment & Gender

En antologi om menneske, natur og naturforståelse

Hvordan kan fenomenologi bidra til å klargjøre miljøfilosofiske problemer? Dette essensielle spørsmålet var gjenstand for oppmerksomhet ved konferansen ”Environment, Embodiment & Gender” som Universitetet i Bergen arrangerte i 2008, i anledning hundreårsmarkeringen for den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Inspirert av innleggene til blant andre Monika Langer, Ted Toadvine, Joanna Handerek og Kirsti Kuosa, ble ideen til denne antologien tent, og har utviklet seg fra å vere et rent fenomenologisk prosjekt til å også inkludere et vidt spekter av miljøfilosofiske essays med utgangspunkt i den konkrete, levde erfaringen og livsverden. Sammen utgjør disse essayene en håndfull tankevekkende perspektiv og ideer om hvordan vi kan reformere vårt moderne naturbegrep; en av vår tids mest brennende utfordringer. Blant forfatterne finner vi Charles Brown, David Abram, Gunnar Skirbekk, Claus Halberg, Fern Wickson og Svein Anders Noer Lie, med flere.

Pris 30 $ / 198,- NOK

Ingen kommentarer: