torsdag 9. juni 2011

Statoils svar i Energidebatten: Amoral (sier jeg)

Mine spørsmål i Statoils Energidebatten lød som følger:
Hvor stor andel av den fossile energien mener Statoil vi bør la ligge ubrukt? Dette er avgjørende klimaspm.

Og hvilke TYPER fossil energi bør vi la ligge ubrukt? All ukonvensjonell fossil energi (inkl oljesand) ++.
Igår fulgte svaret fra Statoils kommunikasjonsdirektør Jannik Lindbaek:
@JannikLindbaek, 08. Jun 2011 kl. 20:20
@SporFilosofen Ukonvensjonelle ressurser tar del i energimiksen, men det må oppnås utslippsreduksjoner, også fra oljesand. #energidebatten
Det andre svaret finner jeg ikke på Statoils sider, men slik lød det:
JannikLindbaek Jannik Lindbaek jr
@SporFilosofen Jeg tror fossile ressurser vil bli utvunnet for å dekke energietterspørselen, også i Canada.
Summa summarum: Statoils utsendte vil ikke svare på normative (etisk ladete) spørsmål, og viser istedet til prognoser og forventet etterspørsel. Statoil inntar dermed en amoralsk posisjon (dvs. man ser bort fra moralske vurderinger). Det er høyst problematisk, så lenge den norske regjering ikke vil "overstyre" Statoils ledelse. Resultatet blir amoral både som næringsstrategi og offisiell norsk oljepolitikk. Statoil og Norge er med på alt som måtte bli en del av den fremtidige "energimiksen".

Lindbaek vil nok forsvare seg med at alt må renskes og gjøres renere (om ikke annet så i produksjonsprosessen). Men utvinner vi all tilgjengelig fossil energi, inkludert ukonvensjonelle kilder, så blir resultatet som James Hansen og andre har vist akkurat den type klimaendringer som en hel verden nå ønsker å unngå.

Et amoralsk Statoil kunne kanskje få passere, hadde vi hatt en regjering som la tydelige føringer for virksomheten. Tilsvarende kunne vi kanskje ha levd med en amoralsk regjering, om bare Statoil hadde tatt ansvar. Men når begge to fraskriver seg ansvaret for å velge hva som skal ut av energimiksen, blir resultatet som galest.

Ingen kommentarer: