tirsdag 7. juni 2011

Spørsmål til Sp-representant Anne T. Wøien: Hva kan Oppland bidra med?

Jeg har lagt inn følgende kommentar til Anne T. Wøiens blogginnlegg Ny rovdyrpolitikk, som skriver seg fra en kronikk i dagens GD.
Du skriver at vi "gjerne" kan følge opp internasjonale avtaler som innebærer vern av rovdyr "dersom bestandsmålene er rimelige og kan kombineres med målene om levedyktige bygder med aktivt beitedyrproduksjon." Det var storsinnet!

Oppland skal ikke ha verken ulv eller bjørn, heter det. Hvordan skal Oppland bidra til vern av disse rovdyrene? Som du skriver må vi sørge for at byrdefordelingen mellom ulike regioner ikke blir for skjev. Hvordan kan Oppland bidra positivt i en nasjonal sammenheng, også i forhold til å avlaste regioner som har fått bestemt at de skal huse ulv og bjørn?

Mvh Morten Tønnessen, doktorgradsstipendiat med norsk ulveforvaltning som spesiale (http://UtopianRealism.blogspot...)

Ingen kommentarer: