onsdag 25. januar 2012

Kort biografi på Minding Animal Norges hjemmeside

Her er presentasjonen av meg fra hjemmesiden til Minding Animals Norge. Der finner du også per idag presentasjon av nestleder Kristin Armstrong Oma, styremedlem Rhys Evans og styremedlem Rune Ellefsen.

---

Morten Tønnesen (styreleder)

Morten Tønnesen er filosof og semiotiker som har spesialisert seg på å være en generalist der hvor natur møter kultur, forholdet mellom mennesker og dyr inkludert. Han oppnådde doktorgrad i 2011 (ved Universitetet i Tartu, Estland) med avhandlingen 'Umwelt transition and Uexküllian phenomenology: An ecosemiotic analysis of Norwegian wolf management'. Tønnesen er sekretær i den Nordiske foreningen for semiotiske studier (NASS) og styremedlem i foreningen 'Arne i 100', som er viet til å markere 100-årsjubileet for Arne Næss sin fødsel. Tønnessen er for tiden (2012) førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger og forsker ved Universitetet i Tartu. Han er videre redaksjonsmedlem for tidsskriftet Biosemiotics, og har vært gjesteredaktør for et temanummer av dette tidsskriftet ('Semiotics of perception', med Kati Lindström, 2010). Tønnessen er for tiden involvert som medredaktør for to planlagte bokutgivelser, 'The Semiotics of Animal Representations' (Rodopi, utgis høsten 2012) og 'Hvem er villest i landet her? Menneskets forbruk og kontroll av dyr' (Spartacus, utgis våren 2013). Tønnessen driver forøvrig en akademisk blogg (på engelsk) og en politisk blogg (på norsk).

Ingen kommentarer: