torsdag 26. januar 2012

Dyreetikkonferansen 2012

Her er en presentasjon av dyreetikkonferansen, som skal arrangeres for første gang til høsten.

Dyreetikkonferansen 2012


Dyret bak maten og mennesket bak forbrukeren

Tidligere var en vesentlig større del av den norske befolkningen involvert i matproduksjon, og langt flere hadde daglig kontakt med produksjonsdyr enn det som er tilfellet i dag. Samtidig som at folk flest har beveget seg bort fra dyra som gir oss kjøtt, egg og melk, har norsk husdyrhold endret seg kraftig. Hva vet egentlig Ola og Kari Nordmann om hvordan dyra lever, transporteres og slaktes? Vektlegger de produksjonsforhold og dyrevelferd der de står i butikken og bestemmer hva de skal ha til middag?

Husdyrholdet i Norge har gjennomgått intensivering, men fortsatt møter forbrukeren – i reklamer, på besøksgårder og i mange andre sammenhenger – bilder av et husdyrhold som fremstår som glansbilder: Lykkelige kyr på beite, frittgående høner og kyllinger, griser som roter i jorda og lever livets glade dager. Virkeligheten er i dag ikke like lystig: Mange tusen kyllinger per hall, griser som aldri er utendørs og melkekyr som sjelden er det, okser som står på glatt spaltegulv hele livet, killinger som avlives rett etter fødsel og verpehøns som kasseres etter ett års eggproduksjon. Fremtidsutsiktene er utfordrende for både folk og fe, gitt fortsatt utvikling i retning av mer og mer intensive driftsformer, med stadig færre bønder og stadig større besetninger av husdyr.

Med denne konferansen – den første utgaven av et arrangement som planlegges holdt årlig – ønsker vi å sette søkelyset på den jevne nordmanns kunnskapsnivå om norsk dyrehold. Er norske forbrukere dårlig informert om hvordan husdyrholdet her i landet ser ut? Er de interessert i å vite? Skal vi stilltiende akseptere utviklingen, eller ønsker vi å påvirke?

Dyreetikkonferansen vil skape en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge. Husdyrhold i landbruket er temaet i 2012, men konferansene skal også ta for seg dyr med andre roller i samfunnslivet samt viltlevende dyr.

Dato og tid: 21. september 2012, 10:00-15:00

Sted: Veterinærinstituttet, Ullevålsveien 68, Oslo

Arrangører: Rådet for dyreetikk, Senter for Utvikling og Miljø (SUM, UiO) og Minding Animals Norge

Ingen kommentarer: