søndag 15. januar 2012

Utopisk Realismes valgtips: Tre tvekamper i South Carolina


OPPDATERING 20. januar: Nå leder Gingrich på Real Clear Politics' snitt av de siste målingene for South Carolina (med 2%). Akkurat nå ligger de fire gjenværende kandidatene i samme rekkefølge som Utopisk Realisme tippet som endelig valgresultat i primærvalget (se under).
OPPDATERING 19. januar: Ny dramatisk utvikling idag, idet Perry trekker seg og gir sin støtte til Gingrich (se også Perrys tale i sakens anledning). De tre ventede tvekampene er dermed redusert til to (Romney mot Gingrich; Paul mot Santorum). Allerede før meningsmålinger for South Carolina har fått sjansen til å fange opp at Perry trekker seg viser Real Clear Politics sitt snitt at Gingrich per idag ligger fattige 1,2% bak Romney. De tre siste dagene har Gingrich rast opp 8%. Også nasjonalt har Gingrichs kurve pekt oppover igjen (mens Paul har nådd rekordhøye 14%). Det viser seg ellers etter fintelling at Santorum, ikke Romney, kan ha vunnet Iowa. Skjærer det seg i South Carolina kan Romney oppsiktsvekkende på kort tid ha gått fra to seire av to mulige til én av tre - et langt dårligere utgangspunkt for å bygge momentum.
OPPDATERING mandag 16. januar: Medier melder idag at Jon Huntsman idag skal trekke sitt kandidatur og samtidig støtte Romney. Det øker isåfall sjansen for at Romney vinner i South Carolina, og forverrer Gingrich sine sjanser til å endre dynamikken i racet ved å vinne 21. januar.


-----

De seks gjenværende republikanske kandidatene ser ut fra siste tall fra Real Clear Politics ut til å være involvert i tre kamper foran primærvalget i South Carolina 21. januar: Kampen om førsteplassen, tredjeplassen og femteplassen.

Kampen om førsteplassen
Denne tvekampen er selvsagt den viktigste, særlig siden førsteplassen i South Carolina gir samtlige delegater fra delstaten. I det siste har de fleste kommentatorer tatt for gitt at Romney ligger an til å vinne også denne delstaten. Men de siste tallene fra RCP tyder på at Gingrich nå er på vei opp i oppslutning, mens Romney er på vei ned. Romney har på kort tid gått fra en ledelse på meningsmålingene på 11-12% til en ledelse på bare 4-5%. Dersom denne trenden fortsetter kan altså Gingrich ha en sjanse til å vinne - og om han skulle vinne South Carolina, ville han plutselig lede i antall delegater samlet sett [se korreksjon under]. Romneys favorittstempel ville isåfall bli satt i spill. Romneys pågående nedgang er etter alt å dømme et resultat av den intense negative kampanjen til Gingrichs super-PAC, som angriper Romneys profil som jobbskapende næringslivsmann. Dersom Romney likevel vinner, vil Gingrich ha små muligheter for å bli med i racet for alvor, ikke minst fordi Romney sitter på langt større ressurser. Men om Gingrich skulle vinne vil nominasjonsprosessen med ett være åpen igjen - selv om Romney uansett har en god mulighet til å komme på topp igjen, gitt sitt solide valgkampapparat.
Utopisk Realismes valgtips: Knapp seier til Gingrich? Mye kan ennå skje, så her er det vanskelig å spå. Tipper uansett at Romney og Gingrich kommer nær hverandre i oppslutning, med en differanse på maksimalt 5%. Begge blir med videre.

* Korreksjon 22. januar (kilde: Fox News):
In the delegate battle, Fox News projected [etter at resultatene forelå] Gingrich will win at least 19 of South Carolina's 25 delegates. That puts him in second place behind Romney in the overall race for the nearly 1,144 delegates needed to clinch the nomination.
Kampen om tredjeplassen
Kandidatene som er involvert i denne tvekampen er Iowa-overraskelsen Rick Santorum og den mer og mer vellykkede høyreliberaleren Ron Paul. Inntil nylig lå Santorum på rundt 20% og Paul på rundt 10% i South Carolina, men de siste dagene har Santorum falt og Paul steget, slik at de nå ligger helt likt med 14,7% oppslutning hver. Denne tvekampen kan få konsekvenser for momentumet til begge kandidater. Slik det ser ut akkurat nå kan det ligge an til at Paul bygger opp ytterligere momentum, mens luften kan gå ytterligere ut av ballongen for Santorums del, dersom han ikke klarer å komme i topp tre i konservative South Carolina. Det er likevel lite trolig at han vil trekke seg allerede nå.
Utopisk Realismes valgtips: Tredjeplass til Ron Paul, fjerdeplass til Rick Santorum. Begge blir med videre (men det er usikkert hvor lenge Santorum blir med, med dårlig resultat i South Carolina).

Kampen om femteplassen
Den tredje tvekampen står mellom Jon Huntsman, som kom på tredje i New Hampshire med 17% oppslutning, og nå nærmest helt avdankede Rick Perry. Perry har skuffet i Iowa og fikk minimal oppslutning i New Hampshire, som han stort sett overså. En sisteplass i konservative South Carolina kan få ham til å trekke seg fra nominasjonsprosessen. Inntil nylig ledet han selv med sine fattigslige 5-6% klart over Huntsman, med over dobbelt så stor oppslutning, men på de siste målingene ligger de likt med 5,7% hver. Dersom denne trenden fortsetter får Huntsman det minimale momentumet (etter New Hampshire) som han trenger for å ta femteplassen, mens Perry (som august til oktober ifjor toppet målingene for South Carolina) kommer helt sist.
Utopisk Realismes valgtips: Huntsman på femte, Perry på sjette. Huntsman blir med litt til (før han gir sin støtte til Romney?), mens Perry trekker seg umiddelbart etter South Carolina.

de nasjonale målingene har Romney nå med 29% oppslutning etter de gode resultatene i Iowa og New Hampshire fått en solid ledelse på Gingrich, som i skrivende stund scorer 16-17%. Spørsmålet er om resultatet i South Carolina får Romneys stilling til å befeste seg ytterligere, eller tvert imot endrer dynamikken i racet (dersom Gingrich skulle klare å vinne South Carolina). Om Perry skulle trekke seg er det ikke sikkert det alene gjør så mye med dynamikken i nominasjonsracet, siden han nå bare råder over 5-7% av velgerne og Santorums momentum alt flater ut. Nominasjonsprosessen later til å arte seg noe annerledes enn "alle" spådde, med flere ideologiske avskygninger enn ventet med i spillet.

I Florida, fjerdemann ut (31. januar), tyder siste målinger på at Romney, Santorum og Paul er på vei opp, mens Gingrich faller, med bare halvparten av de mer enn 40 prosentene han hadde ved juletider. South Carolina blir avgjørende for Gingrich, vinner han ikke der så vil trenden til fall bare fortsette, og han vil i realiteten være ute av dansen.

Ingen kommentarer: