onsdag 25. januar 2012

Nettsiden til Minding Animals Norge

Nettsiden til Minding Animals Norge er under utbygging. Nå er mye kommet på plass, blant annet en side hvor du kan registrere deg for medlemskap (årsmedlemskap eller livstidsmedlemskap), en presentasjon av styret (jeg er styreleder), og en side med oversikt over organisasjonen (inkludert vedtekter).

Du finner ellers meldinger om seminarer o.l. Vi håper innen kort tid å etablere en norsk portal for studiet av forhold mellom mennesker og dyr.

Ingen kommentarer: