mandag 14. september 2015

Innfør lokal vrakpant!

Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand går inn for å Innføre en lokal vrakpant, i tillegg til den statlige, som innebærer at de som vraker en personbil får gratis sykkel eller kollektivkort med gyldighet ett år. Dette vil altså komme på toppen av den statlige satsen på 3.000 kroner. På denne måten vil vi stimulere folk til å gå over fra å bruke bil til å bruke buss eller sykkel. Vi går samtidig inn for en sterk utbygging av sykkelveier og busstilbud.

Morten Tønnessen

Nestleder, Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand

Ingen kommentarer: