mandag 14. september 2015

Parkeringskameratene som gikk under jorden

Fredag 4. september ble det klart at ESA, EFTAs overvåkningsorgan, uttaler at Kristiansand kommune ser ut til å ha brutt flere EØS-regler i forbindelse med saken om parkeringshus under Torvet. Dette kommer på toppen av at saken ble behandlet i et lukket møte, slik at offentligheten gitt Kristiansands praksis av folkevalgtes taushetsplikt i strid med norske regler blir nektet innsyn i behandlingen av saken. Nå må parkeringskameratene Krf, Høyre og Frp gå i seg selv, og ta litt selvkritikk.

Saken om parkeringshus under Torvet er symptomatisk for den manglende åpenheten og sviktende demokratiforståelsen til dagens borgerlige flertall. Det nytter ikke å vise til at et lovlig vedtak er fattet, når kommunen under parkeringskameratenes styre har brutt både internasjonal lovgivning og norske regler for hvordan folkevalgte skal opptre.

Som Fædrelandsvennen nylig har avdekket, har Kristiansand kommune i femten år operert med et regelverk for folkevalgtes taushetsplikt som bryter med norske regler. Her i byen har taushetsplikten, som trer i kraft i det et møte lukkes, ikke bare omfattet personsensitive opplysninger, men også innholdet i politiske forhandlinger. Samtidig har altfor mange møter blitt lukket, og unntatt offentlighet. Saken om parkeringshus under Torvet er langt fra den eneste som har blitt behandlet i et lukket møte, uten noen god grunn.

Når ESA nå har bedt den norske regjeringen legge frem opplysninger om saken om parkeringshus under Torvet innen 25. september, bør Krf, Høyre og FrP begynne å skjønne alvoret. Det er ikke riktig, som parkeringskameratene har hevdet, at denne saken ikke har blitt behandlet i hastverk. Flere nasjonale og internasjonale regler ser ut til å være brutt i prosessen. Det bør nå være hevet over enhver tvil at anleggsarbeidet bør stanses inntil et nytt bystyre har fått behandlet saken.

Morten Tønnessen
Nestleder i Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand

Ingen kommentarer: