mandag 14. september 2015

Rikest av alle er den som deler

Miljøpartiet De Grønne ønsker en by basert på fellesskap og deling. Vi mener at Kristiansand kommune bør legge til rette for at det skal være mulig å nyte godt av mange goder også uten at man eier disse godene. Vi vil innføre gratis fellesløsninger i det offentlige rom, for eksempel drikkefontener, og få flere frukttrær og bærbusker på kommunens fellesarealer. Videre vil vi opprette nettverk for frukttre-eiere som vil la andre få komme og høste av frukten i hagen sin.

I grøntområder vil vi øke antallet felles griller/bålplasser, slik at en ikke trenger å ta med seg engangsgrill. Vi vil også legge til rette for at folk kan komme seg på sjøen uten å eie en båt. Derfor vil vi blant annet reservere et antall kommunale båtplasser for båt-deleringer, det vil si foreninger hvor medlemmene har båter på deling.

I tillegg til å legge til rette for at byens innbyggere kan dele på viktige ressurser, mener vi at kommunen også bør ta konkrete initiativ som kan endre vår tenkemåte om forholdet mellom å eie og å bruke. Vi ønsker å opprette en kommunalt organisert byttering, hvor de som vil kan melde seg inn, og bytte varer eller tjenester direkte. Slike bytteringer finnes allerede som private initiativ, men med kommunal støtte og organisering vil en byttering kunne bli mye større.

Vi foreslår også å opprette en kommunalt organisert bildelering, hvor medlemmene vil ha et antall biler på deling, til felles bruk. Det finnes allerede en privat bildelering som dekker Kristiansand, og denne bør støttes. En kommunalt organisert bildelering vil kunne få et mye større omfang. Slik vil vi gjøre det lettere å bruke bil, uten å eie bil. Vi ser for oss et Norge med langt færre biler enn i dag, men hvor alle som ønsker det likevel skal ha mulighet til å bruke bil når de trenger det.

Morten Tønnessen
Nestleder, Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand


Ingen kommentarer: