mandag 11. januar 2016

Rådet for dyreetikk utpekt - uten meg

Nye medlemmer av Rådet for dyreetikk har blitt oppnevnt, se her. Jeg var en av de nominerte kandidatene for dyrevernorganisasjoner (Dyrevernalliansen og Dyrebeskyttelsen), som varamedlem, men ble ikke utnevnt av Landbruksdepartementet.


Ingen kommentarer: