lørdag 23. januar 2016

Kampen om å bli USAs neste president: Sprikende meningsmålinger (Sanders, Kasich)

To kandidater har gjort seg spesielt bemerket den siste uka, ettersom kaukusene i Iowa (1. februar) nærmer seg. Men det skyldes i stor grad enkeltmålinger, og det er usikkert om disse er første tegn på solide trender, eller avvik fra de underliggende trendene.

På en måling for New Hampshire (primærvalg 9. februar) fra CNN/WMUR får Bernie Sanders 60% oppslutning, mot Hillary Clintons 33% - en ren utklassing, med en ledelse på 27%. Øvrige tall i målingen viser blant annet at Sanders har en "favorability rating" på 91% (se utsnitt fra målingen under), mens Hillarys tilsvarende rating er på vei ned og nede i 65%, hele 26% av demokratiske velgere har nå "unfavorable" syn på henne. Kun 7% har ifølge denne målingen nå et negativt (unfavorable) syn på Sanders. Men denne målingen skiller seg altså voldsomt ut til Sanders sin fordel, så spørsmålet er om den er representativ for strømningene i velgermassen. På snittet av de siste målingene leder nå Sanders ifølge RealClearPolitics 51,6-39,8% over Clinton i New Hampshire. Sanders leder på de fem siste målingene, men kun med 3% på en av målingene.Også i Iowa spriker målingene for demokratene mye. Clinton leder på to av de tre siste, med henholdsvis 9 og 29% (sistnevnte utført av Loras College), mens en annen har Sanders i tet med 9% ledelse. På disse tre målingene, tatt opp i tiden etter 13. januar, har Hillary 43-59% oppslutning, mens Sanders har 30-51%. I snitt - her er det åtte målinger som telles med - leder Clinton her 47,9-41,5%. På de fem siste nasjonale målingene leder Clinton med 4-25% over Sanders.

På republikansk side er det mest interessante som har skjedd den siste uka på meningsmålingene at John Kasich på en måling får 20% oppslutning i New Hampshire. Som jeg har diskutert tidligere, er det store spørsmålet der om en av de moderate kandidatene gjør det så bra at de så og si får ledertrøyen i dette velgersegmentet. Den oppsiktsvekkende målingen er det ARG (American Research Group) som står for. Kasich ligger her bare 7% bak Donald Trump, som ellers fortsetter å gjøre det skarpt, med en klar ledelse på nasjonale målinger. Men også for Kasich spriker tallene. På en måling fra CNN/WMUR som dekker omtrent samme tidsperiode får han kun 6% oppslutning. Det er dermed høyst uklart hvor godt han vil gjøre det i New Hampshire. På de nasjonale målingene gjør han det fortsatt svært svakt, med 2-4% oppslutning. Nesten uansett hva som skjer i New Hampshire er det dermed vanskelig å se for seg at han skal være i stand til å parkere Jeb Bush, Chris Christie og - ikke minst - Marco Rubio, som til tross for stagnasjon har 4 ganger større oppslutning på nasjonalt plan. Kasich ligger kun på 7. plass nasjonalt, selv om han kniver om andreplassen i New Hampshire. Selv en tredobling av den nasjonale oppslutningen etter primærvalget i New Hampshire ville ikke fått ham lenger opp enn til en knapp fjerdeplass, og fortsatt bak Rubio (med mindre Rubio stuper).

På de to ferskeste målingene nasjonalt har Ted Cruz 17-20% oppslutning og Donald Trump 34-36%. Kasich har en stigende tendens, opp fra 2% til 4% de siste tre ukene, om vi skal tro hver måling - ellers er det ingen kandidater som ser ut til å bykse oppover. I Iowa, som kan få mye og si også for utfallet i New Hampshire, viser de siste målingene (som dekker tiden etter 13. januar) 25-27% oppslutning for Cruz og 25-37% for Trump. Rubio får 9-14%, Carson 6-11%. De øvrige scorer lavt, og ville overraske om noen av dem skulle få mer enn 10%.

Se også:

Ingen kommentarer: