tirsdag 1. januar 2008

Utopi eller apati

Utopi eller Apati er/var KMVs [Kampanjen Mot Verneplikts] rundbrev til alle abonnentene som kom ut etter siste Basta!. KMV har siden starten i 1981 kommet ut med Rundbrev og Utopi eller Apati følger nummerrekkefølgen [??], 39 i alt.

Link her.

Av KMVs hjemmeside fremgår det at KMV er lagt ned.

KMV ER NEDLAGT - LENGE LEVE KMV! Kampanjen Mot Verneplikts Bergenskontor er nedlagt. Dette var KMVs siste kontor, og det er pt. ingen som betjener KMV. Det finnes fra og med nå ingen adresse, intet telefonnummer eller e-post som kan brukes for å oppnå kontakt med KMV. Dette som følge av ingen eller minimal aktivitet de siste årene, noe som også medfører at Basta! ikke vil bli utgitt i overskuelig framtid. Brev og/eller annet materiell som sendes til gamle adresser vil altså komme i retur, men vi henviser forespørsler om militærnekting/totalnekting til Folkereisning Mot Krig (Ikkevold).

MEN! En kampanje mot verneplikt trengs! Kampanjen Mot Verneplikt er flat strukturert, uten medlemskap, styre eller leder. Alle som arbeider mot verneplikt og for ikkevold kan bruke Kampanjens navn ved aksjoner, stands etc. KMV-lag kan dannes i øst og vest, nord og sør – uten nærmere "godkjennelse" fra bestemt KMV-hold.

Totalnekt, ja. Kan man oppfordre til sånt? - Javisst kan man det.

Ingen kommentarer: