onsdag 3. mars 2010

Norges folketallsvekst - på verdenssnittet!


De endelige demografiske tallene for fjoråret viste at Norges befolkning vokser ganske så nøyaktig like raskt som verdensbefolkningen som helhet. Det er oppsiktsvekkende.
/
Årsaken er dels høy netto innvandring, og dels at fødselstallene var de høyeste siden 1972.
/
En rangering av befolkningsveksten i alle verdens land fra CIA World Fact Book plasserer Norge som nr. 170, med 0,34 % årlig befolkningsvekst. 62 land vokser her raskere enn 2% i året, 128 land raskere enn 1%, og 71 land (Norge inkludert) med 0-1% årlig (4 land har her helt stabil befolkning, og 31 land avtakende befolkning).
/
På nettoinnvandring rangerer Norge hos CIA som nr. 45, med en netto innvandring på 1,71 personer per 1,000 innbyggere. Det representerer imidlertid bare en knapp fjerdedel av det faktiske innvandringsoverskuddet, slik SSB teller.
/
SSBs tall forteller en annen historie både når det gjelder innvandring og befolkningsvekst. Sidene deres ligger nede akkurat nå - men her er omtalen fra NTB (hentet fra Stavanger Aftenblad):

Tallene fra SSB viser at det døde 41.450 personer i Norge i fjor. Fødselsoverskuddet var 20.350 personer, og sammen med innflytting førte dette til at folkemengden i Norge økte med 58.950 eller 1,2 prosent.

Bare tre av de siste 100 årene har befolkningsøkningen vært større. Ved siste årsskifte bodde til sammen 4.848.200 personer i Norge.

Fortsetter veksten i folketallet på samme måte, kommer vi til å passere 5 millioner nordmenn i løpet av 2012.

/

Det oppsiktsvekkende med tallene er hvor nær verdenssnittet Norge ligger akkurat nå. Generelt er det jo slik at fattige lands befolkning i endel tilfeller vokser raskt, mens mange rike land har lav eller ingen befolkningsvekst. Ifølge CIA World Fact Book vokste verdens befolkning i fjor med 1,13% - ifølge SSB vokste Norges befolkning i fjor med 1,2%. Det plasserer oss i samme klasse som Bangladesh, Brasil, Turkmenistan, Vietnam og Indonesia (samt Australia), som alle i fjor vokste med rundt 1,1-1,3% ifølge CIAs tall.
/

Se også Dagbladet: "Befolkningsveksten i verden stopper opp (i dette århundret)", samt min kronikk "Europa i overgangsalderen".

Ingen kommentarer: