lørdag 6. mars 2010

Verdens beste universiteter - Norge på nivå med Russland?

Jeg har blitt statistisk utvalgt til å være med i en omdømme-undersøkelse i regi av Thompson Reuters, som nå i samarbeid med Times Higher Education skal utarbeide årets liste over verdens 200 beste universiteter.
/
Fjorårets liste toppes av disse:

1 (1) Harvard University (US)

2 (3) University of Cambridge (UK)

3 (2) Yale University (US)

4 (7) University College London (UK)

5 (6) Imperial College London (UK)

5 (4) University of Oxford (UK)

7 (8) University of Chicago (US)

8 (12) Princeton University (US)

9 (9) Massachusetts Institute of Technology (US)

10 (5) California Institute of Technology (US)

Her var Cambridge på vei opp, mens Yale datt en plass ned. Harvard toppet, til tross for noe misnøye i det internasjonale innslaget av stab og studenter.
/
På topp 10 ser vi at det er 6 amerikanske og 4 britiske universiteter - angloamerikansk dominans. Et av grepene Thomson Reuter nå signaliserer, er at omdømmeundersøkelsen skal bli både dypere og bredere for bedre å fange opp synet på ulike fagmiljøer mer detaljert. Kritiske røster har pekt på at det ikke alltid gir mening å legge ensidig vekt på "objektive kriterier" uten å ta hensyn til lokal egenart. Det er videre et faktum at brorparten av de mest prestisjefylte tidsskriftene i verden er engelskspråklige - noe som gjør at mye ikke-engelsk forskning i liten grad blir synlig. Det er ikke et stort spørsmål for Norges del, men derimot for store kulturnasjoner som er språklig selvforsynte.
/
De norske innslagene på fjorårets liste er UiO (101., opp fra 177.) og UiB (144., opp fra 227.). UiO scorer lavt på publisering og inntrykket til internasjonal stab, og høyest på inntrykket til egne ansatte og studenter. UiB scorer jevnt over ganske middels.
/
Ialt har de ulike landene som er representert på topp 200-listen dette antallet topp rangerte universiteter:
1. USA 73
2. Storbritannia 29
3. Canada 11
3. Japan 11
5. Nederland 11
6. Tyskland 10
7. Australia 9
8. Sveits 7
9. Kina 6
10. Belgia 5
10. Hong Kong 5
10. Sverige 5
13. Frankrike 4
13. Sør-Korea 4
15. Danmark 3
15. Israel 3
15. New Zealand 3
18. India 2
18. Irland 2
18. Norge 2
18. Russland 2
18. Singapore 2
23. Finland 1
23. Italia 1
23. Malaysia 1
23. Mexico 1
23. Spania 1
23. Sør-Afrika 1
23. Taiwan 1
23. Thailand 1
23. Østerrike 1
Afrika er altså representert med 1 universitet. Mens både Sverige og Danmark er trygt inne på topp 20, er Norge på grensen. Det er likevel ikke verst å være blant de 31 landene på lista.
/
At Norge og Russland (og India!) kommer på samme plassering, sier sitt. Store land som Brasil, Indonesia, Pakistan og Nigeria glimrer med sitt fravær. I hvert fall i tilfelle Brasil og Russland er det klart at de må komme skjeivt ut i internasjonale rangeringer som denne ikke minst av språklige årsaker. Begge land har veletablerte akademiske liv - men er nesten usynlige i sammenhenger som denne, fordi de hovedsaklig opererer "i sin egen verden" - det er de jo store nok til. Flere internasjonale kontakter hadde garantert resultert i at de hadde sprettet opp på verdensrangeringen.

1 kommentar:

asefalus sa...

Uten å ha satt meg inn i hvordan disse listene er konstituert, kan jeg ikke helt skjønne at det skal stemme; tror heller listen viser det engelske språkets hegemoni i akademia og angloamerikansk hegemoni generelt.

Masterstudenter i filosofi ved Universitetet i Bergen har årlig et seminar med PhD-studenter fra Durham. Durham ligger på en 102. plass, mens UiB ligger på 144. plass. Min subjektive erfaring er at masterstudentene fra Bergen faglig sett er på høyde med PhD-studentene fra Durham.