onsdag 3. mars 2010

Navngitt sjiraff (Melvin til lykke)

Så har Dyreparkens nyeste tilskudd - en to uker gammel sjiraff - fått seg et navn. Dåpen tok form av en navnekonkurranse, og verken Raffen eller Laffen nådde opp.
/

"Blant de andre seks navnene som leserne stemte over, fikk Raffen flest stemmer, med nesten 15 prosent. Bak der fulgte i tur og orden Milo, Yoda, Jaques Sjiraff, Myggen og Giro."

Vinnernavnet finner du i VG.
/
Dette med å gi dyr navn har jo en lang tradisjon, helt fra Adams tid av i vårt mytologiske univers. For semiotikeren Thomas Sebeok var evnen til å "gi navn" derimot dypest sett knyttet til å kunne gjenkjenne noen personlig (dvs. som et bestemt individ, ikke bare som "et dyr av type SÅ OG SÅ"). Også mange dyr er i denne betydningen i stand til å "navngi" andre.
/
La oss så håpe at vi kan navngi Melvin (uppsda, der glapp det) også i denne betydningen!

Ingen kommentarer: