onsdag 3. mars 2010

Fremtidens religionskart

Vårt Land hadde for en ukes tid siden en artikkel hvor de omtalte en rapport om utsiktene for verdens religioner fram mot år 2050.
/
Ifølge Progressive Policy Institute er fordelingen av troende idag slik på verdensbasis:
Kristne 33,3 %
Muslimer 21,3 %
Hinduer 13,2 %
Buddhister 5,8 %
Sikher 0,3 %
Jøder 0,2 %
/
Tallene Vårt Land refererte til inkluderte ateister og agnostikere. I sum toppet disse seg rundt 1970 - andelen i dag skal være rundt det halve. Disse tallene motsier den alminnelige oppfatningen om en ubetinget utvikling i retning av sekularisering i betydning ikke-tro.
/
(Også "kinesisk folketro" eller noe slikt var nevnt i Vårt Lands artikkel - dette er den religiøse grupperingen som har gått kraftigst tilbake det siste hundreåret).
/
Også de krisepregede ideene om islams enorme vekst motsies til dels av rapporten (selv om andelen muslimer i Europa riktig nok er raskt økende pga. den siste generasjonens innvandring). På verdensbasis spås kristendom å være største religion også i 2050. Veksten i antall troende kristne ventes imidlertid på "nye misjonsmarker", ikke i gammel-kristne Europa, som tvert imot opplever diversifisering - minoritetenes vekst.
/
Det er mulig Vårt Lands kilde var World Religion Database.

Ingen kommentarer: