lørdag 13. november 2010

Om folkemengden rundt Aung San Suu Kyi

Norske medier melder i dette øyeblikk om Aung San Suu Kyis løslatelse fra mange års husarrest. Noe jeg her og nå biter meg merke i, er at mange av innslagene og oppslagene vinkler saken utifra hvor mange som har samlet seg rundt huset hennes for å ta henne imot. Antallet oppgis i snitt grovt sagt til 1.000 mennesker (Aftenposten snakker om "flere hundre", Dagbladet viser til "menneskemengden", NRK "fleire tusen", VG "over 1.000").

La meg først gjøre det klart at det selvsagt ER en stor begivenhet at det noble mennesket Aung San Suu Kyi løslates (her og nå) - ikke minst som del av et politisk drama hvor partiet hennes, som vant ved sist valg, ikke har blitt tillatt å stille, men hvor hennes løslatelse like etter valget ble annonsert i god tid før valget. Jeg har all sympati med henne som person og politisk skikkelse.

Men en folkemengde på 1.000 mennesker er ikke særlig imponerende. Femten ganger så mange demonstrerte for et par uker siden til støtte for lokalsykehuset i Arendal. Tusen ganger så mange har nylig demonstrert for sine pensjonsrettigheter i Frankrike.

Mediene burde derfor kanskje heller spørre seg hvorfor SÅ FÅ som 1.000 personer har samlet seg ved Aung San Syu Kyis løslatelse. Frykt for represalier er selvsagt én mulighet - en annen, som det hadde vært av stor interesse å undersøke nærmere, er at mange i Burma har glemt henne, eller lagt henne bak seg. Har militærdiktaturet lykkes i å sette henne ut av spill som politisk aktør? Dét er det store spørsmålet som mediene BURDE fokusere på.

PS: Wikipedia gjengir ikke valgresultatene fra det nylige, overkontrollerte valget, men kun valgresultatene fra det siste frie valget, i 1990 (da Aung San Suu Kyis parti fikk 59% av stemmene). Greit nok - men jeg er fortsatt nysgjerrig på tallene også fra regimets siste valg... Tips, anyone?

***

Nå har jeg også sjekket med CIA World Factbook - heller ikke de gjengir resultatene fra det nylige valget, selv om det kanskje kommer:

elections: last held on 27 May 1990, but the regime never allowed the Assembly to convene (next to be held on 7 November 2010)

election results: percent of vote by party - NA; seats by party - NLD 392 (opposition), SNLD 23 (opposition), NUP 10 (pro-government), other 60

Ingen kommentarer: