fredag 26. november 2010

Feilaktig klimaoppslag i NRK

"Ny utslippsrekord i 2009", melder NRK i en overskrift med henvisning til globale klimagassutslipp, nærmere bestemt de viktigste drivhusgassene CO2 og metan. Det er misvisende - eller rettere sagt feil.

Globale utslipp av CO2 gikk pga. finanskrisen ørlite ned fra 2008 - men mindre enn ventet, jf. min post i Utopisk Realisme, som viser til en fersk nyhetsmelding fra AFP.

Det NRK mener å vise til, er at "konsentrasjonen av klimagassutslipp i atmosfæren har nådd rekordhøyder" (som det står i selve artikkelteksten). Men det er en annen sak. Saken er jo den at globale utslipp må kuttes 50-80% for at konsentrasjonen av bl.a. CO2 skal stabiliseres, dvs. slutte å øke (og på litt sikt gå noe ned). Ett fattig års lille nedgang i CO2-utslipp fører ikke til lavere CO2-konsentrasjon i atmosfæren. I 2009 slapp vi ut 98,7% av hva vi slapp ut i 2008, og >100% av hva vi gjorde i samtlige foregående år.

En korrekt overskrift kunne lyde "Ny rekordkonsentrasjon av klimagasser i 2009", eller "Nye rekordnivåer for klimagasser i 2009".

***

NRK har nå, etter å ha blitt gjort oppmerksom på posten i Utopisk Realisme, rettet overskriften til "Konsentrasjonen av klimagasser har aldri vært høyere". Også ingressen er korrigert.

Ingen kommentarer: