mandag 23. mai 2011

Spenstig Morgenbladet-kommentar om kjøttforbrukets globale problematikk

Sten Inge Jørgensen står bak en spenstig kronikk i Morgenbladet: "Samfunnsfiende nummer en".
Vår tids største utfordringer kan løses dersom det blir obligatorisk for skolebarn å besøke slakterier.

Landbruket er en av de største kildene til klimagassutslipp. Mest av alt kommer fra storfedriften ...

Et mer underkjent poeng, som vanskelig lar seg måle, er de mentale konsekvensene av å leve i et samfunn hvor noe av det mest grunnleggende som finnes, selve matproduksjonen, medfører dyrplageri.
Han knytter seg også opp mot fattigdomsproblematikk - som kjent er det idag millioner i fattigere land som sliter p.g.a. høye matpriser, og matprisene presses opp p.g.a. forbruks- og vekstmønsteret i nyrike og gammelrike land.
Gitt alvoret i konsekvensene av vårt kjøttforbruk trenger man ikke være noe geni for å forstå at det må ligge tunge politiske interesser bak en videreføring av dagens konsummønster. Mer presist sikter vi her til det faktum at svært få nordmenn er vegetarianere, og at et politisk parti som kjemper for vesentlig høyere kjøttpriser ville hatt små sjanser til å komme over sperregrensen.

Ingen kommentarer: