mandag 19. september 2011

Norges minste parti 2011

Samfunnspartiet: Forbigått igjen.

Det Liberale FOLKEpartiet - ikke akkurat for folk flest.

regjeringens landsoversikt figurerer "Andre" med 116.732 stemmer ved kommunevalget, dvs. 4,8 % av stemmene (fram 0,9). Der er ingen av småpartiene skilt ut og spesifisert med et landsresultat.

For fylkesvalget bys det imidlertid på en landsoversikt også for de aller minste partiene. I Kardemomme Tidenes meningsmåling "Hvilket parti blir Norges MINSTE i høst?" fikk VIGRID 40 % av stemmene, miniveteranen "Samfunnspartiet" 20 % og - bevares - "andre" (strengt tatt "Annet parti") 40 %. De øvrige kandidatene - Norsk Republikansk Allianse, Nasjonalpatriotene og Det Liberale Folkeparti - fikk 0 stemmer.

Og hvordan gikk det så?

Her er fasiten*:
1. Det Liberale Folkeparti 0,011 % (247 stemmer)
2. Samfunnspartiet 0,013 % (285 stemmer)
3. Samfunnsdemokratene (SAMDEM) 0,036 % (804 stemmer)
4. SAME 0,1 (1241 stemmer)
5. NKP 0,1 % (1270 stemmer)
6. Kristent Samlingsparti 0,2 %
7. Demokratene 0,3 %
8. Kystpartiet 0,4 %
9. Pensjonistpartiet 0,9 %
10. Miljøpartiet De Grønne 1,3 %

* Disse er ikke tatt med fordi de fremstår som initiativer med et lokalt preg: Byluft (0,1 %), Sunnmørslista/Tverrpolitisk liste for Sunnmøre (SUNML, 0,3 %), Vestfoldlisten mot bomringer (VL, 0,38 %).

Som vi ser gjorde Miljøpartiet De Grønne det svært dårlig i år - de har aldri før gjort det så dårlig i Norgesmesterskapet i Norges minste parti. Norges aller minste parti ble i år Det Liberale Folkeparti (DLF), med 247 stemmer, det vil si 0,011 % av stemmene eller omkring en av 10.000 stemmer. DLF har ved flere valg knivet med Samfunnspartiet om å bli Norges minste, og trakk i år det korteste strået.

Det nye initiativet "Samfunnsdemokratene" (SAMDEM), som av uforståelige grunner ble omtalt som "Samdunnsdekotratane" i Dagbladets valgoversikt, har bakgrunn i Sogn og Fjordane. Med 804 stemmer fikk de 0,036 % (av stemmene på landsbasis, dvs. mer enn tre ganger så mye som årets miniputt-Norgesmester DLF.

Se også: Norges minste partier - grafisk framstilt

Ingen kommentarer: