onsdag 21. september 2011

Minding Animals Norge opprettet

Minding Animals Norge har nå blitt formelt registrert som forening i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret). Organisasjonsnummer: 997 336 216.

Jeg er en av stifterne, og styremedlem, sammen med Rune Ellefsen og Rhys Evans. Minding Animals Norges første årsmøte (kalt allmøte i vedtektene) vil finne sted i Oslo 15. oktober, under avslutningen av vårt to-dagers seminar Shared Worlds (se Facebook-siden vår her).

Se ellers hjemmesiden til Minding Animals International.

Ingen kommentarer: