søndag 11. september 2011

Tid for foredrag om offisiell og uoffisiell rovviltforvaltning

[Sakset fra min engelskspråklige blogg Utopian Realism:]

As mentioned in June I am scheduled for giving a talk at this year's Den nasjonale konferansen om rovvilt, beitedyr og samfunn [The national conference on predators, grazing livestock and society] (Hamar, Norway, Oct. 31 - Nov. 1).

By now the organizer has released a full program. My talk "Offisiell og 'uoffisiell' rovviltforvaltning i Norge sett med et humanøkologisk blikk - Hva er motivene og handlingene?" [Official and "unofficial" predator management in Norway, as seen in a human ecology perspective - What are the motives and actions?] has been scheduled for November 1st at 13.55-14.35.

Ingen kommentarer: