lørdag 29. august 2009

Hva skiller rasisten fra antirasisten?

Både VG og Dagbladet skriver om Norgespatriotenes leder Øyvind Heian, som under en skoledebatt på Færder videregående skole fikk en gjenstand (en mynt, eller en flaske, meldes det noe motsigende) kastet i pannen, og forlot debatten med blodet rennende. I en pressemelding sier SOS Rasisme:
Nazisten Heian i Norgespatriotene ble møtt av en samlet elevflokk som viste ryggen til han da han skulle spre sin gift fra valgdebatten på Færder vgs i Vestfold. Én elev fant Heians opptreden så provoserende at han kastet en flaske i ansiktet på Heian.

For oss viser dette tydelig at nazister ikke har noe i en skoledebatt i Norge å gjøre – verken i 1945 eller 2009.

Etter at denne pressemeldingen ble møtt med kritikk, skal SOS Rasisme ha lagt til formuleringen om at de "oppfordrer til ikkevold".
- At hele skolen snur ryggen til Heian er nok et vel så hardt slag i trynet på han som en flaske, og et vel så effektivt våpen i kampen mot hans hatbudskap.
Dette språket lukter overhodet ikke av ikkevold. Organisasjonen fører nå en kampanje for å få Heian utestengt fra de kommende skoledebattene. Den kampanjen bør de aktuelle skolene stå imot.

Midt på 1990-tallet var jeg selv aktiv i SOS Rasisme. Til medlemsbladet "Antirasisten" sendte jeg debattinnlegg som "Ikke mobb uvennen min!", hvor jeg argumenterte for at også nynazister osv. må ha ytringsfrihet. Et av svarinnleggene het "Maltraktér nazisvina!" - og det var tydelig på landsplan at jeg talte på vegne av et mindretall i organisasjonen.

Det er trist at det skal være sånn at landets eneste forening viet ene og alene til antirasistisk arbeid skal ha et så snevert syn på ytringsfriheten. Ved å ta i bruk (eller støtte) metoder som ellers forbindes med nettopp høyreekstreme (som trusler, vold og "hate speech") undergraver de antirasismens sak så til de grader. Om man ikke kan se forskjell på en rasist og en antirasist, kan man da klandre folk for å velge den andre leiren?

Kanskje burde noen ta initiativ til en ny, landsdekkende antirasistisk organisasjon, med mer vekt på toleranse - og ikkevoldelig mot (bare slik kunne SOS Rasisme en gang i tiden mobilisere bredt).

9 kommentarer:

Fiamor sa...

Kunne ikke vært mer enig.. SOS-Rasisme sprer hat og fordommer mot andre mennesker på den måten de durer frem.. At de i utgangspunktet ikke tok avstand fra hendelesen, men "modererer "seg når de skjønner de har tråkka i salaten, sier en del om denne organisasjonen. I mine øyne fremmer de mer rasisme og fientlighet, en hva de gjør av det motsatte. Få en ny organisasjon, som jobber mot vold og hat for alle, så kanskje vil en slik statsstøttet organisasjon få mer støtte en dritt.

Remi sa...

SOS Rasisme skremmer meg vel så mye som Norgespatriotene.

Ytringsfrihet skal og må være for alle, ikke bare "anti-rasister".

Anonym sa...

Fokus må være på hvordan man handler - ikke på hva man kaller seg.

De som sprer hat, oppfordrer til vold eller griper til vold er likere hverandre enn de selv ønsker å tro.

Lene sa...

enig med Remi, begge parter skremmer meg.
ytringsfrihet, ja hva er det. folk kan få tro, mene og si hva de vil så lenge de ikke skader noen. (hint hint SOS rasisme)

Dalle sa...

"Én elev fant Heians opptreden så provoserende at han kastet en flaske i ansiktet på Heian.

For oss viser dette tydelig at nazister ikke har noe i en skoledebatt i Norge å gjøre – verken i 1945 eller 2009."

Så viss jeg kaster en flaske i ansiktet på en hvilken som helst meningsmotstander av meg viser dette altså tydelig at vedkommende ikke har noe i debatten å gjøre?

Dette er ikke bare en klomsete utalelse, den ble lagt ut på SOS Rasismes egen hjemmeside.

NP mener at alle innvandrere skal sendes ut av landet. jeg er sterkt uenig.

SOS Rasisme mener at en voldshandling er et godt argument. Jeg blir målløs.

Anonym sa...

Ytringsfrihet er bra, så lenge det snakkes om ting vi liker - omtrent slik forstår jeg SOS Rasisme. Det er ikke ytringsfrihet, det er meningsdiktatur.

Det eneste som skiller rasister fra antirasister er at rasistene ofte har bedre skopuss.

miramar sa...

Til "drittlei"; du har helt rett, meningsdiktatur er faktisk en bra beskrivelse paa SOS-Rasismes fremferd. Hvis man leser flyeren som ble utdelt i forkant av mötet fremstaar den tydelig som en kommando overfor elevene og ikke en oppfordring. Flyeren oppfordrer ikke leseren til selv aa gjöre seg opp en mening, men kommanderer til handling. Dette alene bryter for meg med viktige grunnprinsipper. Naar man saa ser SOS-Rasismes offisielle reaksjon paa flaskekastingen, ja saa er det helt klart for meg at SOS-Rasisme i sin naavärende form verken fortjener statsstötte eller stötte av oss mennesker som tror paa ikke-vold, ytringsfrihet, toleranse og demokratiske prinsipper. Jeg vil poengtere at jeg ikke har det minste til overs for Norgespatriotene, og at ethvert argument jeg presenterer ikke paa noen maate skal forstaas som stötte til Norgespatriotene.

fnord sa...

"Det eneste som skiller rasister fra antirasister er at rasistene ofte har bedre skopuss."

Tull og tøys. Nazistene slår alltid ned på de svakeste, passive unge ofre. Antirasistene slår ned på aktive rasister. Man kan diskutere om det er så smart, men den forskjellen er reell. Det er forskjell på å rakke ned og angripe barn, og å ta igjen med de som gjør det.

Martin sa...

Med en gang man kaller noen for "nazisvin" synker man jo ned på nazistenes nivå. Jeg håper mange antirasister er modne nok til å ta avstand fra sånne betegnelser.