lørdag 20. februar 2016

Kampen om å bli USAs neste president: Sanders momentum; Kasichs momentum

Nå foreligger nok ferske meningsmålinger til at en kan bedømme i hvilken grad Bernie Sanders på demokratisk side og John Kasich på republikansk side har fått momentum etter sine sterke resultater i New Hampshire (seier for Sanders, andreplass for Kasich).


Som utsnittet fra RealClearPolitics (viser snittet på målinger fra og med nominasjonsvalget i Iowa) over viser har Sanders de siste dagene gått kraftig fram. I snitt står det nå 47,6-42,0% med fordel Clinton, en ledelse på kun 5,6%. Dette er basert på fem meningsmålinger tatt opp etter New Hampshire. På den aller ferskeste, fra Fox News, leder Sanders for første gang (med 3%). På de øvrige leder Clinton med 2-11%. Siden snitter per primærvalget i New Hampshire har Sanders gått fram 6,0% (36% > 42%), mens Clinton har gått tilbake 1,7% (49,3% > 47,6%). Ialt er dermed Clintons ledelse redusert med 7,7% (13,3% > 5,6%). Et tydelig momentum.

Mitt tips i forkant av New Hampshire var at en seier for Sanders med 15-20% margin (resultatet ble 22%) ville føre til klar fremgang for Sanders på målingene for South Carolina (10-15%) og nasjonalt (minst 5%). På nasjonalt plan har det slått til (6% framgang). Hva med South Carolina? Der leder Clinton i skrivende stund 57,4%-33,3%, dvs. med 24,1%. På målingene tatt opp etter New Hampshire leder Clinton 18-29%. 


Ser vi på målingene for South Carolina siden New Hampshire, later det til at Sanders hadde et sterkere momentum umiddelbart enn per nå. Per 9. februar leder Clinton 62,5-32,5%, dvs. med 30%. Etter denne målestokken har Sanders per idag gått fram 0,8%, mens Clinton har gått tilbake 5,1% og hennes ledelse dermed har krympet med 5,9% (30,0% > 24,1%). Her og nå er Sanders momentum i South Carolina svakere enn jeg tippet. Men på det meste (16.-17. februar) var Sanders oppslutning oppe i 36,8% og Clintons ledelse nede i 21,2% (en endring på ca. 9% i Sanders favør). Se ellers egen post om Nevada, som stemmer i dag - der har Sanders gått voldsomt fram i det siste.

republikansk side leder per idag Trump over Cruz med 34,2% vs. 24,6%, med Rubio på tredjeplass med 16,0 %, og Kasich oppe på en fjerdeplass med 8,6%. Mens Rubio for bare noen dager siden hadde ca. 20% i snitt og var likt med Cruz, har han gått tydelig tilbake ettersom Kasich har sprunget fram, etter New Hampshire (dette viser hvordan de kjemper om de samme, moderate velgerne).Trump gikk tydelig tilbake etter nederlaget i Iowa, men har nådd gamle høyder igjen etter den overbevisende seieren i New Hampshire. Carsons kampanje har fortsatt framtoningen til et synkende skip. Etter at Christie trakk seg har ikke bare Kasich men også Jeb Bush gått fram, men bare et drøyt prosentpoeng, og han befinner seg nå på en sisteplass av de gjenværende seks kandidatene.


Jeg har skrevet en egen post om hvordan jeg traff på valgresultatet i New Hampshire. Når det gjelder momentum på republikansk side, skrev jeg: "Det er usikkert om dette vil gi momentum av betydning til noen, utover et kortvarig oppsving for Kasich." Det er forsåvidt for tidlig å si hvor lenge Kasichs momentum holder - det kan også avhenge av hvordan Bush gjør det i South Carolina, og om han eventuelt trekker seg. Isåfall ville Kasich stå igjen som en av to moderate kandidater, ved siden av Rubio. Siden 9. februar har Kasich gått fram med 4,6% (4,0% > 8,6%). Det er innenfor rammene av det jeg forventet. Jeg tviler fortsatt på at han har noen som helst sjanse på å få nominasjonen.

Se også tidligere poster om nominasjonskampen.

Ingen kommentarer: