søndag 7. februar 2016

Kampen om å bli USAs neste president: Momentum for Rubio; mine tips om NH

For et drøyt halvår siden skrev jeg dette i min tredje post om årets amerikanske nominasjonskamp (om "Pengene, og noen forutsigelser"):
Som New York Times sin oversikt over nominasjonsvalg i 2008 og 2012 viser, er det et mønster: De som vinner en av de tidligste statene er med videre i nominasjonskampen, de øvrige kandidatene faller i praksis bort.
[...]
De tre-fire første statene er altså normalt avgjørende for hvilke kandidater som blir med i fortsettelsen. Som påpekt i artikkelen "It Will Be Over Sooner Than You Think" (RealClearPolitics) er det sannsynlig at feltet av reelle republikanske presidentkandidater snevres inn til maksimalt tre kandidater etter nominasjonsvalgene i Iowa, New Hampshire og South Carolina.
Så langt, så greit. Videre skrev jeg:
Mye kan forandre seg det neste halve året, men i skrivende stund ligger det an til seier for Scott Walker i Iowa, seier for Donald Trump i New Hampshire, og seier for Jeb Bush i South Carolina (PS: i sistnevnte stat er nyeste måling fra juni).
Valget Iowa fant sted 1. februar, med en knapp seier til Cruz på republikansk side, foran Trump og Rubio, mens Clinton på demokratisk side slo Sanders med noen få promille (avrundet til 50-50%). Scott Walker, som ledet på målinger for Iowa sist sommer, trakk seg i høst. Trump leder fortsatt på målinger for New Hampshire, men i South Carolina har Bush for lengst mistet ledelsen til samme mann.

Mine tips fra sist uke bommet litt, men ikke så mye. Jeg toppet seier til Sanders med en margin på 1-2%. I realiteten tapte han altså med noen promille. Videre tippet jeg på seier til Trump med 1-3% margin - han tapte med rundt 3% margin til seierherren Cruz. Mest positivt overrasket imidlertid Rubio med sine 23%, et prosent bak Trump. Hva har så blitt utslaget på meningsmålingene nasjonalt og for New Hampshire?Blant demokratene er det uklart hvilken effekt resultatet i Iowa har hatt. Det er lite utslag på de nasjonale målingene, hvis man ser på snittet (se over). Men målingene spriker, og på den aller ferskeste, fra Quinnipiac University, hvor Clinton i desember ledet med 30%, leder Clinton nå kun med 2% (44% vs. 42%). Dette er såvidt jeg vet den første målingen som har vist tilnærmet dødt løp mellom Clinton og Sanders på nasjonalt plan. På øvrige målinger leder imidlertid Clinton med 12-21%.


Også målingene for New Hampshire er i snitt nokså stabile, med solid ledelse til Sanders. Det viktigste som har skjedd her er at den tredje kandidaten, O´Malley, har trukket seg etter at han i Iowa kun fikk noen få promille av valgmøtenes stemmer. I skrivende stund leder Sanders 56-39% (17%).

Mitt tips: Sanders vinner med 15-20% margin, og dette fører til klar fremgang for Sanders på målingene for South Carolina (10-15%) og nasjonalt (minst 5%).


Blant republikanerne er det Rubio som har fått momentum på de nasjonale målingene etter det sterke resultatet i Iowa (opp 3-4%), mens Trump har vist en noe fallende tendens (ned 2-3%), og Cruz ligger stabilt. Dersom dette holder seg, blir det nå et løp med tre reelle kandidater. De ferskeste nasjonale målingene har stort sprik, med 4-22% ledelse til Trump. Her er det verdt å merke seg at de to målingene foretatt etter Iowa begge viser ca. 20% oppslutning for både Cruz og Rubio. På den mest oppsiktsvekkende målingen, fra Public Policy Polling, er det nesten dødt løp mellom de tre, med 25% til Trump og 21% til hver av de to andre. Bildet som avtegner seg er at Rubio skal videre opp 6-8 % på det nasjonale snittet, mens Trump ligger an til å falle 5-6% til.


På grunn av det nært forestående primærvalget, om kun tre dager, fanger målingene for New Hampshire (se over) bedre opp Rubios momentum. På snittet, som nå utelukkende dekker målinger tatt opp etter Iowa, har han gått opp fra 9,8% og femteplass til 16,4% (sprik: 12-19%, med noe avtagende tendens de siste dagene) og en klar andreplass (+6,6%). Cruz har bare beveget seg noen promille (sprik: 7-15%), og ligger i skrivende stund helt likt med Kasich med 12,0% (sprik: 9-17%). Både Bush og Christie, som håper på et gjennombrudd i delstaten, har falt en prosent eller to. Rand Paul og Rick Santorum har begge trukket seg etter Iowa. Trump leder med 10-21% på de ulike målingene, men slet i Iowa noe med å veksle støtten inn i stemmer, tross rekorddeltakelse.

Mitt tips: Trump vinner med ca. 25% oppslutning, foran Kasich på ca. 15%, Rubio og Cruz på 12-15% og Bush på 10-12%. Det er usikkert om dette vil gi momentum av betydning til noen, utover et kortvarig oppsving for Kasich. Større betydning kan det få at Christie og Carson trekker seg (og at Carson signaliserer støtte til Trump - Christie muligens til Bush?).

Se også:

Ingen kommentarer: