lørdag 20. februar 2016

Kampen om å bli USAs neste president: Mine tips foran Nevada (DEM) og South Carolina (REP)

Først Nevada, som stemmer i dag. Her er RealClearPolitics snitt av meningsmålinger (graf foreligger ikke siden det er såpass få målinger fra tidligere).


Som oversikten viser, er det nå svært jevnt på målingene, mens Clinton før Iowa ledet soleklart. På de to målingene ifjor høst, da Sanders alt var etablert som utfordrer, ledet Clinton 16-23%, med 50% oppslutning mot Sanders 27-34%. Nå er Sanders oppe i 45-47%, mens Clinton har 45-53% oppslutning. I snitt står det her og nå 48,7-46,3%, med kun 2,4% ledelse til Clinton. Dette innebærer i praksis at det er åpent hvem som vinner. På en av målingene fra de siste dagene ligger de helt likt, 45-45%. Sålangt, i Iowa og New Hampshire, har Sanders gjort det sterkere enn meningsmålingene skulle tilsi.

Mitt tips: Sanders vinner med ca. 53% oppslutning mot 47% for Clinton. Dette bidrar til fortsatt fremgang for Sanders på meningsmålingene nasjonalt (1-3% innen en ukes tid) og for South Carolina (2-5% innen en ukes tid).


Snittet for målingene på republikansk side for South Carolina, som stemmer idag for deres del, er vist over (siden 1. februar, dvs. før Iowa). Her er det tydelig at Kasich har hatt momentum etter New Hampshire (1,5% > 9,5%). Han scorer nå omtrent likt med Bush, som ikke har gått fram de siste ukene til tross for at flere kandidater har trukket seg. Det lover ikke bra for hans del. Carson har generelt falt men hatt noe fremgang de siste dagene. Etter Iowa har Rubio gått jevnt fram i South Carolina, med stigende kraft etter New Hampshire. Han er nå så å si likt med Cruz, i kampen om andreplassen. Cruz har gått noe tilbake etter det middelmådige resultatet i New Hampshire. Trump har derimot falt de siste dagene (fra en topp på 38%), men leder fortsatt klart.

For South Carolina foreligger det en hel rekke målinger, snittet per idag er basert på hele ti målinger tatt opp etter 14. februar. Spriket kan derfor være stort. Trump har 27-35%, Cruz 13-23%, Rubio 15-24%, Bush 7-14%, Kasich 6-14% og Carson 4-9%. Trump leder 3-17%. På de to jevneste målingene leder han henholdsvis 3% over Rubio og 5% over Cruz. Dette gir en viss sjanse for at en av hans to utfordrere kunne vinne.

Mitt tips: 
1. Trump 31%
2. Rubio 26%
3. Cruz 19%
4. Bush 11%
5. Kasich 7%
6. Carson 6%

Dette bidrar til ny fremgang for Rubio på meningsmålingene nasjonalt, og tilbakegang for Kasich. Bush blir antagelig med videre til etter Super Tuesday 1. mars. Det er mulig Carson trekker seg alt nå. Kasich blir antagelig med til et stykke ut i mars.

Se også tidligere poster om nominasjonskampen.

Ingen kommentarer: