mandag 3. desember 2007

Til Jens & co. på Bali

"Norges andel av klimaproblemet" - mitt innspill til Lavutslippsutvalget...

Norges viktigste bidrag til en global klimapolitikk ville være å la så mye som mulig av oljen og gassen ligge.

Christian Falck viser 24. august ("Globale eller nasjonale reduksjoner?") til at Norges totale utslipp av klimagasser bare beløper seg til 0,25 % av verdens samlede utslipp. ”Det hjelper lite om Norge er ”best i klassen” så lenge utslippene øker i andre deler av verden”, skriver Falck.
Interessant nok nevner han også at forbrenning av petroleumsprodukter står for nærmere en tredjedel av verdens CO2-utslipp. Av oljeproduksjonen globalt står Norge for nærmere 4 %. Forøvrig med 0,07 % av verdens befolkning. I ulike klimamodeller er et avgjørende spørsmål hvor mye av den fossile energien som vil bli tatt ut og nyttiggjort av vår sivilisasjon. Alt, halvparten? Forskjellen lar seg måle i antall grader temperaturøkning. Men i Norge foregår ingen debatt om hvor mye av petroleumsressursene vi skal la ligge. Kanskje det kunne være et sted å starte?

Ingen kommentarer: